Loading... Please wait...

Nội thất Hoà Phát

Nhà sản xuất

Đăng ký nhận tin


Đăng ký làm đại lý

Phương châm phát triển sản phẩm trên toàn quốc với hệ thống đại lý trên khắp 64 tỉnh thành, Nội Thất Hòa Phát đưa ra quy trình đăng lý đại lý phân phối sản phẩm Nội Thất Hòa Phát 
Quy trình đăng ký làm đại lý Nội Thất Hòa Phát
- Bước 1: Gọi 0946.080.222 hoặc 04.6673.9595 và đề nghị làm đại lý của Misota.
- Bước 2: Tải “Phiếu đăng ký đại lý” điền thông tin vào đó.
- Bước 3: Chụp 2 tấm ảnh cửa hàng của bạn (1 chính diện và 1 toàn cảnh bao gồm cả mặt tiền bên cạnh cửa hàng).
- Bước 4: Chụp ảnh “Giấy phép kinh doanh” hoặc “Hộ khẩu” của bạn.
- Bước 5: Gửi toàn bộ hồ sơ vào E-mail: vietle.do@gmail.com bao gồm:
+ Phiếu đăng ký đại lý
+ 2 tấm ảnh mặt tiền cửa hàng.
+ 1 tấm ảnh “Giấy phép kinh doanh” hoặc “Hộ khẩu”
Hoàn thành 5 bước trên rồi chờ Nội Thất Hòa Phát xác nhận nhé.

Phương châm phát triển sản phẩm trên toàn quốc với hệ thống đại lý trên khắp 64 tỉnh thành, Nội Thất Hòa Phát đưa ra quy trình đăng lý đại lý phân phối sản phẩm Nội Thất Hòa Phát 

dang-ky-lam-dai-ly.jpg

Quy trình đăng ký làm đại lý Nội Thất Hòa Phát

- Bước 1: Gọi 024. 3668 6889 và đề nghị làm đại lý của Hòa Phát.
- Bước 2: Tải “Phiếu đăng ký đại lý” điền thông tin vào đó.
- Bước 3: Chụp 2 tấm ảnh cửa hàng của bạn (1 chính diện và 1 toàn cảnh bao gồm cả mặt tiền bên cạnh cửa hàng).
- Bước 4: Chụp ảnh “Giấy phép kinh doanh” hoặc “Hộ khẩu” của bạn.
- Bước 5: Gửi toàn bộ hồ sơ vào E-mail: vietle.do@gmail.com bao gồm:
    + Phiếu đăng ký đại lý
    + 2 tấm ảnh mặt tiền cửa hàng.
    + 1 tấm ảnh “Giấy phép kinh doanh” hoặc “Hộ khẩu”

Hoàn thành 5 bước trên rồi chờ Nội Thất Hòa Phát xác nhận nhé.

phiếu đăng ký


NỘI THẤT HOÀ PHÁT – BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN